Γενικοί όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές του γραφείου μας, που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314.

H καθ’ οιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής.

Ευθύνες του γραφείου 

Για την διοργάνωση των ταξιδιών του, το γραφείο χρησιμοποιεί αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία ανά τον κόσμο και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το γραφείο δεν έχει δικά του αεροπλάνα, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδιών για να θεωρείται υπεύθυνο για τη σωστή ή μη λειτουργία τους. O ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του γι’ αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παράλειψης πραγματοποίησης των προσφερομένων υπηρεσιών και εφόσον δεν συνέτρεξαν σπουδαίοι λόγοι, καθώς και στην περίπτωση οργανωτικών αδυναμιών. Το γραφείο δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν είναι ωστόσο, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά όπως:

– Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Οι  προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασιστεί στα προγραμματισμένα / δημοσιευμένα δρομολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος.

– Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις  ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.

– Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας.

– Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Το γραφείο πάντως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προσφέρει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

 

Ξενοδοχεία / Καταλύματα 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το γραφείο καταλύματα έχουν την νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. H επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Tα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. (ς εκ τούτου τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη, όπου ο χώρος θα είναι περιορισμένος. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11.00 της ημέρας αναχώρησης. H σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Σε αυτή την περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσό που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις τις οποίες θα θέλατε αλλά δεν σας έδωσε το ξενοδοχείο. Tα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κλπ.). Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών

 

Υποχρεώσεις πελατών 

Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. H έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί δίνει το δικαίωμα στον συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του γραφείου είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.ά.) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Εξάλλου ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επιστροφή της εκδρομής για τυχόν παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει

 

Ασφάλιση

Το γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεσή ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού (*) καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραδίδεται επισυναπτόμενο στην απόδειξη εξόφλησης. Εξάλλου για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές του γραφείου υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων

 

Κρατήσεις θέσεων 

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% των συνολικών δαπανών συμμετοχής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που ωστόσο δεν υποχρεώνει το γραφείο να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. H εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της προθεσμίας το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει τις θέσεις σε άλλο ενδιαφερόμενο.

 

Ακυρώσεις 

Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το γραφείο προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι με την σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα σε 15 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Η χρέωση ακυρωτικών για πακέτα εκδρομών γίνεται ως εξής:

  • Για ακυρώσεις 45-30 μέρες πριν την αναχώρηση χρέωση ακυρωτικών 30% του συνολικού ποσού
  • Για ακυρώσεις 29-21 μέρες πριν την αναχώρηση χρέωση ακυρωτικών 70% του συνολικού ποσού
  • Για ακυρώσεις που γίνονται λιγότερες από 20 μέρες πριν την αναχώρηση χρέωση ακυρωτικών 100% του συνολικού ποσού

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέρων, καρναβαλιού, Συνεδρίων, Αθλητικών, Καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων, κλπ υπηρεσιών, τα ακυρωτικά ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσουν στο 100%.

Επίσης, ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. O πελάτης που εκχωρεί και ο πελάτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στην εκδρομή ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του γραφείου για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.

 

Αλλαγή ή ακύρωση προγράμματος 

Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 10 άτομα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Το γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Το γραφείο οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για την ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 7 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου το γραφείο δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν ικανοποιηθεί με οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη το γραφείο δε δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος.

 

Τιμές 

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους αεροπορικούς και τους ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων, όπως αύξηση του κόστους καυσίμων και ανατιμήσεις που το κράτος ήθελε επιβάλλει, μετά την έκδοση του προγράμματος. H αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής. Οι οργανωμένες εκδρομές του γραφείου δεν συμπεριλαμβάνουν στο κόστος αυτών τους φόρους αεροδρομίων. Για τις τιμές της κάθε εκδρομής δείτε τον ένθετο τιμοκατάλογο.

 

Διαβατήρια / Ταυτότητες 

Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού, απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας. Εξάλλου οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη.

 

Παιδικές Εκπτώσεις 

Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ανάλογα τον προορισμό και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Κάτω των δύο χρόνων πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών. Σε πολλές περιπτώσεις το γραφείο είναι σε θέση να μειώσει ακόμα περισσότερο τα έξοδα συμμετοχής για τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς τους.

 

Αποσκευές 

Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) το γραφείο αναλαμβάνει τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μίας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη του, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53X26X23 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα).

 

Δηλώσεις Συμμετοχής 

Κάθε ταξίδι αυτού του προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση συμμετοχής. H προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις του γραφείου προς τις αεροπορικές εταιρίες, τα ξενοδοχεία και άλλους φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν εξαιτίας μίας άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά, η προθεσμία συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας. Ταυτόχρονα, δίνει συγκεκριμένη, απάντηση στην κλασική ερώτηση “μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω” και αποτελεί αποφασιστικό ερέθισμα συμμετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν τον κίνδυνο να μη βρουν θέση αν αγνοήσουν την προθεσμία. Αλλά και για εμάς είναι θετική η προθεσμία συμμετοχής γιατί συντελεί στο εγκαιρότερο “κλείσιμο” των προβλεπόμενων θέσεων εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για καλύτερη οργανωτική προετοιμασία της κάθε αναχώρησης.

 

(*) Σημείωση: Οργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339 είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών, μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ BOOK YOUR FLIGHT

 

Η momondo είναι μια ελεύθερη και εμπνευσμένη παγκόσμια ιστοσελίδα αναζήτησης ταξιδιών που συγκρίνει δισεκατομμύρια φθηνές πτήσεις, ξενοδοχεία και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με μια κράτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ταξιδιωτικό γραφείο ή την αεροπορική εταιρεία που έχει γίνει η απευθείας κράτηση.

Μόνο η αγγλική έκδοση των όρων χρήσης είναι νομικά δεσμευτική. Οι μεταφράσεις έχουν παρασχεθεί αποκλειστικά για την ευκολία των χρηστών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του αγγλικού πλοιάρχου, επικρατεί ο αγγλικός πλοίαρχος.

Η χρήση του Momondo υπόκειται στους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το momondo: Με τη χρήση του momondo συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης.

Αυτή η συμφωνία χρήσης όρων («συμφωνία») καθορίζει τους νομικά δεσμευτικούς όρους χρήσης της υπηρεσίας Momondo Services. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Momondo, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία, είτε είστε «Επισκέπτης» (που σημαίνει ότι απλά περιηγείστε στον ισότοπο momondo), είτε ως «Μέλος» (που σημαίνει ότι έχετε εγγραφεί στο Momondo). Ο όρος «Χρήστης» αναφέρεται σε Επισκέπτη ή Μέλος. Είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε μόνο τις Υπηρεσίες Momondo (ανεξάρτητα από το εάν προορίζεται η πρόσβαση ή η χρήση σας) εάν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και την παρούσα Συμφωνία. Εάν επιθυμείτε να γίνετε Μέλος, να επικοινωνήσετε με άλλα Μέλη και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Momondo Services, πρέπει να διαβάσετε την παρούσα Συμφωνία και να δηλώσετε την αποδοχή σας κατά τη διαδικασία εγγραφής. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ισότοπο και τις εφαρμογές για κινητά (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της τιμής και της διαθεσιμότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και του λογισμικού και της υποδομής που χρησιμοποιούνται για την παροχή τέτοιου περιεχομένου και πληροφοριών, είναι ιδιοκτησία της Momondo A / S («momondo» ) ή των θυγατρικών της, των προμηθευτών και των παροχών τους.

Η momondo μπορεί να τροποποιεί αυτή τη συμφωνία από καιρό σε καιρό και αυτή η τροποποίηση θα είναι αποτελεσματική κατά την απόσπαση από το momondo στην ιστοσελίδα του momondo. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη συμφωνία όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες momondo μετά την αναγγελία οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης. Επομένως, είναι σημαντικό να επανεξετάζετε αυτή τη συμφωνία τακτικά για να διασφαλίσετε ότι ενημερώνονται σχετικά με τυχόν αλλαγές.

Πολιτική απορρήτου

Η χρήση αυτού του ισότοπου και των εφαρμογών διέπετε από την πολιτική απορρήτου της Momondo, η οποία είναι διαθέσιμη στη σελίδα πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της Momondo και ενσωματώνεται με παραπομπή σε αυτούς τους όρους.
Περιγραφή υπηρεσίας

Η momondo παρέχει στους χρήστες εργαλεία και πόρους για την αναζήτηση, σχεδιασμό και κοινή χρήση ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων ηλεκτρονικής συνεργασίας και των υπηρεσιών αναζήτησης που είναι τώρα διαθέσιμα ή αναπτύσσονται στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό λογισμικού ενσωματωμένου σε τέτοια εργαλεία και υπηρεσίες.

Η momondo δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας ή έμπορος. Αφού ολοκληρώσετε μια αναζήτηση στο momondo, μπορείτε να επιλέξετε να μεταφερθείτε στον ισότοπο ή τον ισότοπο τρίτου μέρους του πωλητή που έχετε επιλέξει, όπου μπορεί να ολοκληρωθεί μια κράτηση. η momondo δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης ή την πολιτική απορρήτου των ισότοπων ιστού ή κινητών όπου ολοκληρώνετε την κράτησή σας. η momondo συνιστά έντονα να διαβάσετε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ισότοπων ή των ισότοπων του πωλητή. η momondo δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή ή την αποστολή φόρων σε σχέση με τις αγορές σας προϊόντων και υπηρεσιών από αυτούς τους φορείς παροχής υπηρεσιών τρίτων.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και ότι η Momondo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, το πρόβλημα της παράδοσης υπηρεσίας ή την αποτυχία αναζήτησης, αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών χρηστών, επικοινωνιών χρηστών ή ρυθμίσεων προσωποποίησης.

Η momondo είναι μια δωρεάν υπηρεσία για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Μπορεί να μην έχετε πρόσβαση στο momondo χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ακόμα κι αν αυτό είναι για προσωπική χρήση.
Χρήση υλικού / εμπορικών σημάτων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Οποιαδήποτε υλικά σε αυτόν τον ισότοπο ή στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν τεκμηρίωσης, περιεχομένου, κειμένου, δεδομένων, γραφικών, εικόνων, διεπαφών ή άλλων υλικών ή έργων πατρότητας (τα «Υλικά») αποτελούν υλικό που ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία ή είναι εγκεκριμένο στη Momondo. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα Υλικά περιέχουν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές επωνυμίες που ανήκουν στη momondo και τις θυγατρικές της και ενδέχεται επίσης να περιέχουν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικά ονόματα τρίτων που ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά στον ιστότοπο ή στις εφαρμογές, εξουσιοδοτείτε σας να προβάλετε, να κάνετε λήψη, να αποθηκεύσετε, να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε τα Υλικά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) Κάθε αντίγραφο των Υλικών ή μέρος αυτών πρέπει να περιλαμβάνει το momondo Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. (2) η momondo διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της άδειας ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε τέτοια χρήση από εσάς διακόπτεται αμέσως μετά από ειδοποίηση από το momondo.
υπερσύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο

Σας παρέχεται περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο «υπερκειμένου» στην αρχική σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου ή της εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύνδεσμος αυτός δεν απεικονίζει το momondo ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία του με ψευδή, παραπλανητική, υποτιμητική ή άλλως δυσφημιστικό τρόπο. Αυτό το περιορισμένο δικαίωμα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή εμπορικό όνομα της Momondo ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα.

 

Πολιτική Απορρήτου 

Μόνο η αγγλική έκδοση της πολιτικής απορρήτου είναι νομικά δεσμευτική. Οι μεταφράσεις έχουν παρασχεθεί αποκλειστικά για την ευκολία των χρηστών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του αγγλικού πλοιάρχου, επικρατεί ο αγγλικός πλοίαρχος.

Αυτή η πολιτική (μαζί με τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται σε αυτήν) καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή μας παρέχετε, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς.

Αυτή η πολιτική ισχύει για τις ιστοσελίδες της Momondo και τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (οι εφαρμογές) σε διαφορετικές αγορές που λειτουργούν από την Momondo A / S («momondo»). Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και σας παρέχουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου για να σας ενημερώσουμε για τις πρακτικές μας όσον αφορά τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες και τα μέλη του ισότοπου και των εφαρμογών μας. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που αναγνωρίζονται προσωπικά όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση αλληλογραφίας κ.λπ. Χρησιμοποιώντας τον ισότοπό μας και τις εφαρμογές που συγκατατίθεστε στους όρους που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.

Πληροφορίες για εμάς

Η Momondo A / S είναι εγγεγραμμένη στη Δανία με αριθμό εταιρείας 20181397. Η διεύθυνση της έδρας μας και της κύριας εγκατάστασής της είναι η Løvstræde 1, DK-1152 Copenhagen K, Δανία.

Συλλογή πληροφοριών

Η momondo μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα παρακάτω δεδομένα για εσάς:

Πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται τη στιγμή της εγγραφής σας για να χρησιμοποιήσετε τον ισότοπο ή τις εφαρμογές μας, να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας, να δημοσιεύσετε υλικό ή να ζητήσετε περαιτέρω υπηρεσίες. Μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν εισάγετε έναν διαγωνισμό ή μια προσφορά που υποστηρίζεται από εμάς και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας.  Ένα αρχείο οποιασδήποτε αλληλογραφίας μαζί σας. Στοιχεία για τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των αρχείων καταγραφής ιστού και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, είτε αυτό απαιτείται για τους δικούς μας χρεωστικούς σκοπούς είτε με άλλο τρόπο, και τους πόρους στους οποίους έχετε πρόσβαση. Πληροφορίες σχετικά με το εάν έχετε ανοίξει και έχετε κάνει κλικ σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που μας έστειλε.

Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας της διεύθυνσης IP, του λειτουργικού σας συστήματος, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και του αναγνωριστικού της συσκευής, για τη διαχείριση του συστήματος και την αναφορά συνολικών πληροφοριών στους διαφημιζομένους μας. και πληροφορίες που λαμβάνονται από cookies. Διαβάστε παρακάτω την Πολιτική cookie. Αυτές οι πληροφορίες δεν μας επιτρέπουν απαραίτητα να σας αναγνωρίσουμε προσωπικά.

Η momondo δεν απαιτεί να εισαγάγετε προσωπικές πληροφορίες για αναζήτηση στις ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές της momondo, ούτε όταν μεταφέρονται σε ιστότοπους τρίτων.