Το Ζάγκρεμπ είναι η πρωτεύουσα της Κροατίας. Η πόλη αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρνι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόνι Γκραντ («Κάτω Πόλη») με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες και βιομηχανικές περιοχές.